• 20-06-2012


  votre commentaire
 • 19-06-2012


  votre commentaire

 • votre commentaire
 • 5 de juny. Volem anar a Morondava i tenim dues opcions per arribar-hi: o en un camió fins a Morombe, a petar de gent, durant 24 hores si no s'espatlla (i normalment rebenta), i després en taxi-brousse un dia més... o en piragua, pujant per la costa de corall, en 6 dies si el vent és favorable... El mar ens atrau més!

  5 Juin. Nous voulons rejoindre Morondava et nous avons deux options: soit en camion jusqu'à Morombe, pleins de gens, pendant 24 heures si il ne tombe pas en panne (et il tombe souvent en panne), et ensuite en taxi-brousse un jour de plus... ou soit en pirogue, en longeant la côte, en 6 jours si le vent est favorable... La mer nous attire plus! 

  6 jours en pirogues...

  Dues nenes d'Ambatovaky ens desitgen un molt bon viatge: Soava dia!

  Deux petites filles d'Ambatovaky nous souhaite un bon voyage: Soava dia!

  6 jours en pirogues...

  A les 9 del matí embarquem, pugem vela i ens allunyem de la costa però sense passar la barrera de corall.

  À 9 heures du matin nous embarquons, déployons la voile en nous éloignant de la côte mais sans passer la barrière de corail.

  6 jours en pirogues...

  En Chulu i en Ramanu, els piragüistes... Ells no saben francés i nosaltres no sabem malgaix, la comunicació no sembla fàcil però confiem amb la gestualitat i la deducció...

  Chulu et Ramanu, les piroguiers... Ils ne parlent pas un mot de français et nous ne parlons pas du tout malgache, la communication ne semble pas facile mais nous comptons sur les gestes et la déduction...

  6 jours en pirogues...

  6 jours en pirogues...

  6 jours en pirogues...

  Cap a les 15h, després de 6 hores, en Chulu i en Ramanu decideixen aturar-se a Bevoch, no fa massa vent i no hem menjat res! En Chulu s'apunta al partit de futbol, tot el poble està allà, rient i cridant, fins que l'àrbitre pita final de partit amb la posta de sol. 

  Autour de 15h, après 6 heures de pirogue, Chulu et Ramanu décident de s'arrêter à Bevoch, nous n'avons rien manger et il n'y a pas de vent! Chulu est parti jouer au foot, tout le village est là, riant et criant, jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin de la partie avec le couché de soleil. 

  6 jours en pirogues...

  Bevoch és un petit poblet, on no hi ha ni electricitat ni restaurants ni lloc per dormir... Les cases que es confonen amb la sorra blanca en contrast amb les colorides piragües aparcades...

  Bevoch est un petit village, ni électricité, ni restaurant ,ni endroit pour dormir... Les cases qui se cofondent avec le sable blanc en contraste avec les pirogues colorées...

  6 jours en pirogues...

  Sortosament trobem un noi, l'únic que parla francés!, i aconseguim que en una botigueta ens preparin un original arrós amb noodles! I mentres esperem el sopar, uns balls amb les belleses de Bevoch... De camí a la tenda, plantada a la platja, una jove dona una cassola plena d'arrós i peix a Chulu... més endavant entendrem que la parada a Bevoch no és només una parada tècnica, sinó que com els mariners, tot piragüista té una dona a cada port...

  Heureusement nous trouvons un jeune, seule personne à parler français, qui nous trouve une petite épicerie qui peut nous préparer un peu de riz avec des nouilees chinoises! Pendant que nous attendons le diner, un bal se prépare avec ses belles filles de Bevoch... Sur le chemin de la tente sur la plage, une fille donna une casserole remplie de riz et de poisson à Chulu... Nous aprenons plus tard que ce stop dans ce village n'est pas seulement un stop technique mais, comme tous les marins, ils ont un femme dans tous les ports...

  6 jours en pirogues...

  L'endemà, els nens ens tornen a desitjar "soava dia", però el vent no ens acompanya i, al cap d'una hora i mitja remant ens aturem a Antsepok, on dinem i esperem si Eolo es decideix a bufar una mica... 

  Le lendemain, des petits garçons nous souhaite encore "soava dia", mais le vent ne nous accompagne pas, et après une heure et demie de rame, nous nous arrêtons à Antsépok, où nous déjeunons et attendons que le vent se lève... 

  6 jours en pirogues...

  A falta de vent, decidim caminar una mica per arribar a Kitambane, a l'Assassin Bay, i fer nit a la casa d'en Pierrot, un vaza amic d'en Polux. Ell i en Saloperie, el petit i inquiet lèmur que salta d'esquena a esquena, ens reben molt bé... No vem agafar cap helicòpter per fer la foto, és la postal que ens va regalar de record, i on es veu casa seva a la punta del cap... un lloc privilegiat, des d'on es pot veure la sortida i la posta de sol!

  Faute de vent, nous décidons de rejoindre à pied Kitanbane, dans la baie des assassins, et rejoindre la maison de Pierrot, un montagnard, vaza, ami de Polux. Il y avait Saloperie, un petit Maki (lémurien) très agité qui saute d'épaule en épaule sur tout le monde. Nous sommes très bien acceuillit. Nous n'avons pas pris l'hélicoptère pour faire cette photo, c'est la carte postale donné par Pierrot qui sert de carte de visite et de souvenir d'où vous pouvez voir sa maison au bout du cap... Un lieu privilégié où vous pouvez voir le levé et le couché de soleil! 

  6 jours en pirogues...

  Per sort, el tercer dia fa una mica de vent, i després de 9 hores, arribem amb el capvespre a Morombe, on diem adéu a en Chulu i Ramanu... i on s'acaba la llacuna formada per la barrera de corall, a partir d'ara estarem a mar obert!

  Avec de la chance, nous avons plus de vent le lendemain et après 9heures de pirogue nous arrivons à Morombe où nous nous séparons de Chulu et Ramanu... Nous avons passé le lagon et la barrière de corail, à partir de maintenant nous sommes en pleine mer! 

  6 jours en pirogues...

  En Philippe Be (Philippe el Gros), un vaza que viu a Morombe desde fa 13 anys, ens ajuda a trobar una piragua per l'endemà mateix per arribar fins al nostre destí, fins a Morondava... La piragua és una mica més gran i la tripulació son tres enlloc de dos: en Liova, de 20 anys, en fa 4 que és piragüista, li agrada aprendre coses, parla francés i sempre riu!

  Philippe Bé (Gros Philippe!, un vaza qui vie à Morombé depuis 13 ans, nous aide à trouver d'autre piroguiers pour le lendemain afin d'arriver à notre destination, Morondava... La pirogue est un peu plus grande et l'équipage est composé de trois piroguiers au lieu de deux: Liova, 20 ans, 4 ans de pirogues, il aime aprendre beaucoup de choses, parle un peu français et rit tout le temps!

  6 jours en pirogues...

  Hadja és més seriós, com a bon capità que és, però també sap trobar els moments per relaxar-se i prendre's un bany...

  Hadja, plus sérieux, capitaine de la pirogue, qui sait aussi trouver quelques moments pour se relaxer et prendre un bain...

  6 jours en pirogues...

  I Muniniké, molt treballador i molt xerraire! poc a poc es va anar animant i ens va ensenyar el millor d'ell mateix, ens va fer riure molt...

  Et Muniniké, très travailleur et pipelette! Petit à petit, avec un peu de confiance, il nous montra le meilleur de lui- même et nous à fait beaucoup rire!

  6 jours en pirogues...

  Un bon equip... Una piragüa pot semblar molt limitada però en realitat té molts espais i s'hi poden fer moltes coses!

  Une bonne équipe... Une pirogue peut sembler très petite mais en réalité, on peut faire beaucoup de choses!

  6 jours en pirogues...

  Per exemple, hi ha molt de temps per aprendre a fer braçalets brasilenys...

  Par exemple, il y a assez de temps pour apprendre à faire des bracelets brésiliens... 

  6 jours en pirogues...

  ... per pensar...

  ... pour penser...

  6 jours en pirogues...

  ... per buscar noves postures...

  ... pour trouver des nouvelles positions...

  6 jours en pirogues...

  ... i trobar la millor!

  ... et trouver la meilleur!

  6 jours en pirogues...

  Després de dos dies d'onze hores de piragüa cada dia, arribem a Belo Sur Mer... una atra nit de dormir a la platja, aquest cop aprop de la casa d'una de les "dones" d'Hadja...

  Après deux jours de onze heures de pirogues par jour, nous arrivons à Belo-sur-Mer... Une autre nuit à dormir sur la plage, cette fois près de la case d'une des petites amies d'Hadja...

  6 jours en pirogues...

  Sisè dia... sortim ben d'hora, a les 6, per intentar arribar al nostre destí... estones de vent i de no vent...

  Sixième jour, nous partons tôt, à 6 heures pour arrivé à destination... avec parfois un peu de vent... 

  6 jours en pirogues...

  6 jours en pirogues...

  En 10 hores arribem a Morondava... contents i tristos a la vegada fem la foto d'equip...

  Après dix heures nous arrivons à Morondava... Contents et triste à la fois nous posons pour immortaliser l'équipage...

  6 jours en pirogues...

  Una de les experiències més boniques d'aquest viatge... sis dies en piragua, pendents del vent i del mar, endevinant l'hora per la posició del sol, menjant i dormint a la platja, aprenent malgaix i una manera de viure, la del piragüista! misaotra, gràcies...

  Une des expérience très chouette de ce voyage, six jours en pirogue, au gré du vent et de la mer, devinant l'heure à la position du soleil, mangeant et dormant sur la plage, apprenant le malgache et une manière de vivre, celle des piroguiers! Misaotra, merci...


  votre commentaire
 • 17-06-2012


  votre commentaire