• Livingstone, seguim en divendres 13, a la tarda, després de les Victoria Falls ve la Laura Fall! jo no crec en els divendres o dimarts 13, però casualment és aquesta data, i l'Antoine és qui observa aquest petit detall... ell mateix  em suggereix no passar per sota d'un gran cartell publicitari, però jo, tossuda, hi passo... Després d'un bany a la piscina de l'alberg, decideixo avançar-me cap a la dutxa... tinc dos possibles camins per arribar-hi, m'aturo, penso i em decideixo pel de l'esquerra... no m'agrada decidir, i encara menys decidir tan malament!... un terra molt lliscant fa que perdi la verticalitat, intento parar la caiguda amb la mà dreta, amb tan mala sort que, crec, la recolzo en una cantonada i em trenco el radi... i fa molt mal! i molt mal de veure també!! Sort que l'Antoine, passats els primers tres segons de xoc, s'encarrega de tot i em porta a l'hospital, i m'ajuda moltíssim... Livingstone té un gran hospital general, però no un gran servei mèdic...

  Livingstone, nous sommes le Vendredi 13, l'après midi, après les chuttes Victoria, la Chutte de Laura! Laura n'est pas supersticieuse et ne crois pas au Vendredi 13 tandis que moi un peu plus... Je lui avait dis le matin de ne pas passer sous une pancarte publicitaire (un peu comme un échelle) mais, têtue comme une mule, elle passa... après un bain dans la piscine, elle décida d'aller prendre sa douche en première. Quelque seconde plus tard, j'entend Laura qui m'appelle mais je ne la vois pas! Elle m'appelle à nouveau en insistant avec un "ah ah ah Antoine" et là je la vois, par terre, se tenant la main et en me disant regarde ma main! Elle s'est cassé le radius! Ç'est pas jolie à voir! Elle souffrait mais n'a pas pleuré! treès courageuse ma Laura! Après quelques secondes de panique j'ai réunie toutes les affaire direction l'hopital! Livingstone à un grand hopital mais pas un grand service...

  Laura Falls...

  Esperant per ser atesos per un metge de debó, el dilluns següent, 16 d'abril, doncs el guix que em va posar el "metge" divendres m'apretava molt (no sentia ni els dits ni part de la mà),  i l'Antoine el va haver de tallar amb l'ajuda d'una enfermera voluntaria que, casualment, estava a l'alberg i va fer molt per nosaltres... thanks a lot Bree!

  Attendant le vrai docteur, le lundi suivant, 16 Avril, car le premier plâtre posé vendredi était trop sérré et Laura commençait à ne plus sentir ses doigts. nous avons du le couper nous même heureusement avec l'aide d'une infirmière qui se trouvait dans l'auberge. Elle nous a beaucoup aidé! Thanks a lot Bree!!!

  Laura Falls...

  Segon guix!

  Second plâtre!

  Laura Falls...

  Sempre consola saber que no estàs sol, i riure dels mals moments passats ajuda a deixar espai al cap per les coses importants: he tingut molta sort, no és ni el cap ni l'esquena ni tan sols el peu! només és la mà dreta... ara me n'adono de com la necessito! L'Antoine prèn el relleu de la meva mà i m'ajuda en tot! a vestir-me, a rentar-me, cuina i neteja ell, carrega amb la meva motxilla, em talla el menjar, em talla les ungles... i tot amb un meravellós somriure, molta cura i, crec, amb amor... je t'aime beaucoup!

  Ça aide de savoir qu'on est pas la seule et de rire des mauvais moments passés aide à rester lucide pour les choses importantes: ce n'est pas la tête ni le dos ni la jambe! c'est seulement la main droite! On se rend compte combien on en a besoin! Je prend la relève de sa main droite et l'aide à faire tout ce qu'elle ne peut pas... avec plaisir... S'habiller, se laver, cuisiner, faire la vaisselle, porter les sac, couper les ongles, l'aider à manger... à deux c'est mieux! Je le fait de très bon coeur... t'estimo molt!

  Laura Falls...

  Dies després de la caiguda, me n'adono de que vaig caure just davant de l'habitació número 13!!! casualitat?...

   Quelques jours aprés la chutte, on se rend compte que ça c'est passé juste devant la chambre n°13!!! coïncidence???...

  Laura Falls...

  Fins dimarts 17 ens quedem a Livingstone, esperant pel segon guix, descansant i observant el procés del braç...

   Nous attendons jusqu'au Mardi 17 si tout va bien et si le deuxième plâtre est ok...

  Laura Falls...

  L'Antoine disfruta dels pocs moments de llibertat que li deixo...

  Je profite des petits moments de liberté que m'accorde Laura...

  Laura Falls...

  I jo exploto la meva mà esquerra fent hores d'editatge pel blog...

  Et Laura exploite sa main gauche à éditer pour le blog... 

  Laura Falls...

  No patiu que no hi hauràn Antoine Falls...malgrat el video...

   Ne vous en faites pas, il n'y aura pas de Antoine Falls... malgrés la vidéo...


  7 commentaires
 • Divendres 13...!!! A Livingstone, preparats per veure les catarates Victoria, anirem amb molt de compte...

  Vendredi 13...!!! À Livingstone, prêts pour voir les chuttes Victoria, nous allons faire attention... 

  Victoria Falls

  Com a Iguazú, les Victoria Falls, estan dividides entre dos països, i és molt curiós com a mig pont pots tenir un peu a Zambia i l'altre a Zimbabwe!

  Comme Iguazu, Les "Victoria Falls " sont entre deux pays, et ce qui est curieux c'est qu'au milieu du pont on peut mettre un pied en Zambie et l'autre au Zimbabwe!

  Victoria Falls

  Victoria Falls

  I a la frontera entre els 2 països, també pots decidir estar en terra de ningú saltant 111 metres des del pont... a la foto, algún valent/a prèn aquesta opció...

   Et à la frontière on peut aussi décidé d'être en no man's land en sautant 111 mètres du pont... sur la photo, quelqu'un à choisi cette option...

  Victoria Falls

  Disfrutem de tots els possibles camins i dels diferents punts de vista d'aquesta enorme expressió de la Natura!

   Nous profitons de tous les chemins et différent points de vue de cete énorme expression de la Nature!

  Victoria Falls

  Victoria Falls

  Victoria Falls

  Victoria Falls

  Ens aturem on el riu Zambezi és a punt de caure vertiginosament... l'aigua còrrer estrepitossament, nosaltres la seguim pausadament...

  Nous nous arrêtons au bord du Zambezi au point vertigineux, l'eau court très très vite, nous marchons lentement...

  Victoria Falls

  En David Livingstone, va ser el primer explorador blanc, anglés, en descobrir les que ell mateix va anomenar Victoria Falls, cap al 1855, viatjant pel riu Zambezi i obrint camí cap a l'interior d'Àfrica...

   David Linvingstone, premier explorateur blanc, anglais, à découvrir ce qu'il va appeler Victoria Falls, autour de 1855, voyageant sur le Zambezi et ouvrant de nouvelles route à l'intérieur de l'Afrique...

  Victoria Falls

  Viatjar en època de pluges, o just després com en el nostre cas, també té les seves ventatges: creuar el Knife Edge Bridge ("pont del ganivet afilat") sentint a la pell l'aigua! i no poder parar de riure!!!

   Voyager pendant la saison des pluies, ou juste après comme nous, contient aussi des avantages: traverser le Knife Edge Bridge (couteau bien aiguisé) sentent l'eau sur la peau et crise de rire!!! 


  3 commentaires
 • De la natura plenament viva de South Luangwa, a la natura morta de la capital de Zambia, Lusaka!

  De la nature pleinement vive du South Luangwa à la nature morte de la capitale de Zambie, Lusaka!

  Lusaka

  De l'amplitud del parc, a l'apretada urbanització... però ens agrada tant la nostra petita tenda comprada a Nairobi, que inclús aquí hi trobem un lloc! I per millorar el sistema de waterproof, el MacGiver de l'Antoine improvitza un segon sostre... és un geni!

  De l'amplitude du parc à la promiscuité urabaine... Mais nous aimons tellement notre petite tente achetée à Nairobi, que nous trouvons un endoit où camper! Et pour un meilleur système waterproof, j'improvise une protection digne de MacGiver!

  Lusaka

  Una capital és un bon lloc per trobar la millor bandera feta a mà per la col.lecció de l'Antoine...

  Une capitale est un bon endroit pour trouver le plus beau drapeau fait main pour ma collection...

  Lusaka

  Hi han molts cartells com aquest per tota la ciutat que ens criden l'atenció!

  Il y a beaucoup de ces inscriptions en ville qui attirent notre attention!  

  Lusaka

  Només dues nits a Lusaka, un lloc de pas, per anar al sudoest per veure les Victoria Falls! En el trajecte, coneixem la Myriam, que, sense paraules, ens ensenya moltes coses: els típics pentinats de la zona, expressions col.loquials, danses tradicionals... ;-)

  Seulement deux nuits à Lusaka, lieu de passage, pour ensuite aller direction le sud vers les chuttes Victoria! Sur le trajet, nous rencontrons Myriam, qui, sans parler, nous a appris beaucoup de choses: les nattes typiques d'ici, les expressions locales et danses traditionnelles... ;-)

  Lusaka


  votre commentaire
 • Després de Malawi, girem cap a Zambia, un país amb molta vida salvatge! Entrem per l'est, directes al South Luangwa National Park , el millor i més majestuós d'aquest país, i accesible al nostre pressupost! Vorejats pel riu Luangwa, som els únics acampeats en un lloc privilegiat...

  Après le Malawi, nous virons direction Zambie, un pays avec beaucoup de vie sauvage! Nous entrons par l'est en direction du South Luanga National Park, le meilleur et le plus majestueux du pays, et plus accessible pour notre budget! Au bord de la rivière Luangwa, nous sommes les seuls à camper dans ce lieu privilégié...

  South Luanga National Park...

  A l'esquerra de la tenda, recolzada en l'arbre, una de les nombroses termites que hi han a tota l'Àfrica!

  À gauche de la tente, adossé à l'arbre, une des nombreuse termitières d'Afrique!

  South Luanga National Park...

  Arribant i sense haver d'entrar al parc, ja som rebuts per un dels meus animals preferits... tan boniques!

  Arrivant et sans encore entrer à l'intérieur du parc, nous rencontrons un des animaux préféré de laura... tellemnt jolies! 

  South Luanga National Park...

  South Luanga National Park...

  Per tot arreu i a tot hora, ens sorprenen els Vervet Monkeys... Al primer despertar, vem descobrir que justament els arbres que protegeixen la nostra tenda, son els seus preferits per saltar, netejar-se i jugar!

  Tout autour et à toute heure, les Vervets Monkeys nous surprennent... Le premier réveil, nous découvrons que les arbres qui protègent notre tente sont leur endroit favoris pour s'amuser entre eux!

  South Luanga National Park...

  South Luanga National Park...

  South Luanga National Park...

  Fóra i dins del camp, costa creure que estiguem tan aprop d'ells! Inclús a la nit, desde dins la tenda, vem sentir un hipopòtam menjant herba a tan sols uns 3 metres! al matí vem veure les petjades... increíble però cert!

  Dans et hors du camp, nous sommes tout proche d'eux! Même la nuit, depuis la tente, nous entendons un hippopotame broutant l'herbe à environ 3 mètres! Nous avons vu les empreintes au petit matin... incroyable!

  Els Impales, dotats d'una gran capacitat per reproduïr-se malgrat les lluïtes entre els mascles per escollir la femella... elegants!

  Les Impalas, dotés d'une grande capacité de reproduction malgrés les luttes entre mâles pour obtenir une femelle... éléguants!

  South Luanga National Park...

  Capvespre dins del parc, amb hipopòtams encara dins del riu...

   Couché de soleil dans le parc et les hippopotames encore toujours dans la rivière...

  South Luanga National Park...

  A la búsqueda de la vida nocturna, amb experts que saben veure els ulls brillants de cocodrils, impales, mussols, 2 petits guepards molt difícils realment de veure per la llunyania i la foscor, i una hiena que se'ns creua just pel davant!

  À la recherche de la vie nocturne, accompagné d'experts pour reconnaître les yeux brillants des crocodiles, impalas , hiboux, 2 petits guépard très difficile à voir au loin et la nuit, et une hyène qui nous passa juste devant!

  South Luanga National Park...

  Entusiasmats i satisfets amb l'experiència, tan quotidiana pels zambians i tan única per nosaltres, podem seguir viatge...

  Enthousiasmé et satisfait de l'expérience, si commune pour les Zambiens et si unique pour nous, nous pouvons continuer le voyage...


  7 commentaires


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique